Grete Moortgat

Grete MoortgatGrete Moortgat ontdekte taiko tijdens haar driejarig verblijf in Japan.  De allereerste klanken van de taiko die Grete bereikten, raakten haar zo diep dat ze terstond besliste haar leven te wijden aan taiko.  Haar eerste lessen kreeg ze van Tomoko Igarashi van taiko-groep Miyabe Arashi in Tokyo.  Bij grootmeesters zoals Art Lee en Kenny Endo en workshops bij wereldvermaarde groepen zoals Kodo en Osaka Dadadadan Tenko vervolmaakte Grete Moortgat haar taiko-spel.  
 
Bij haar terugkeer in België in 1999 richtte Grete Moortgat de vzw Araumi Daiko op, met als doel de levensvreugde en levenskracht van de taiko te verspreiden.  Zij startte met het geven van taiko-lessen en richtte de groep 'Feniks Taiko' op die de allereerste taiko-optredens in België verzorgden.  Grete Moortgat wordt dan ook beschouwd als grondlegster van de taiko in België.  In Duitsland vond Grete Moortgat aansluiting bij Wadokyo, een professionele taiko-groep waar ze haar taiko-spel verder kon verfijnen en waarmee ze overal in Europa optredens verzorgde.
 
Grete Moortgat wordt niet alleen geroemd voor haar virtuoos taiko-spel, maar is ook vermaard voor haar talenten als lesgeefster.  De initiëel kleinschalige en geïmproviseerde taiko-lessen groeiden uit tot een academie die een vijfjarige taiko-opleiding aanbiedt.  Momenteel telt de Araumi Daiko Academie meer dan honderd studenten, waaronder studenten van Nederland en Duitsland.  
 
Maar het muzikale talent van Grete Moortgat manifesteert zich het meest in de vele composities die aan haar brein ontspruiten.  Zij componeert dan ook niet alleen voor haar eigen concertgroepen, maar ook voor andere taiko-groepen.  Haar composities beperken zich bovendien niet tot taiko-stukken, Grete Moortgat slaagt graag bruggen naar andere kunst- en muziekvormen.  Zo componeerde zij reeds stukken die taiko combineren met onder andere ballet, karate, rope skipping, heavy metal gitaar, vuurdans, Afrikaanse percussie en intuïtief schilderen.  Kortom, geen enkele uitdaging is Grete Moortgat te groot ! 
 
 

 

 

Grete Moortgat op de tweede European Taiko Conference in Exeter, februari 2017

 

Grete MoortgatGrete Moortgat op de eerste World Taiko Gathering in Los Angeles, juli 2014