Araumi Daiko Academie

Taiko, ook jij kan het leren!

Taiko is voor iedereen, ongeacht leeftijd, ras, geslacht, lengte of breedte!  

Onze academie biedt een uitgebreid pakket van mogelijkheden aan om het bespelen van de taiko onder de knie te krijgen.  

 • Introductielessen
  Wil je starten met taiko of eerste even proeven van taiko vooraleer je voor
  een gans academiejaar te engageren ?  Volg dan één van onze introductielessen.  
  Tijdens een introductieles worden de beginselen van het taiko-spel aangeleerd.  
  Na het volgen van een introductieles kan je je inschrijven in een lessenreeks
  op niveau 1.   Studenten die elders taiko-ervaring hebben opgedaan en in een
  hoger niveau wensen in te stappen, kunnen een auditie aanvragen om hun
  taikospel te evalueren en alzo hun niveau te bepalen.  
  De planning van de introductielessen vindt u hier.

 • Lessenreeksen
  De Academie organiseert lessen op verschillende niveau's en op verschillende
  locaties.  De lessen zijn wekelijks of tweewekelijks en zijn opgedeeld in vijf
  niveaus.  Het doorlopen van een niveau duurt meestal één jaar, maar sommige
  studenten kiezen ervoor om hiervoor twee jaar de tijd te nemen.  Tijdens de 
  lessen wordt aandacht besteed aan de verschillende aspecten van het taiko
  spelen.  In elke les wordt zowel aan de techniek van het individuele spel
  gewerkt als aan de dynamiek van het samenspel.  Deze aspecten komen
  samen in een taiko-stuk dat opgebouwd wordt tijdens verschillende lessen.  
  De moeilijkheidsgraad van de oefeningen en de stukken wordt systematisch
  opgedreven naarmate men vordert in de opleiding.
  Alle lessenreeksen starten in september.  Bij voldoende vraag wordt er vaak
  in januari een extra beginnersreeks opgestart.
  Een overzicht van de lesdata van de verschillende niveau's op de
  verschillende locaties vindt u hier.
   
 • Kyoku-trainingen
  Kyoku is het Japans voor 'muziekstuk'.  Maandelijks worden één tot twee
  kyoku-trainingen georganiseerd waarin telkens een specifiek taiko-stuk
  gedetailleerd wordt bestudeerd.  Studenten die het stuk reeds kennen,
  kunnen deze gelegenheid gebruiken om hun spel te verfijnen.  Studenten
  die het stuk nog niet kennen, kunnen hier een basis leggen en hun repertoire
  uitbreiden. 
  Meer informatie over de geplande kyoku-trainingen vindt u hier.

 • Masterclasses
  De academie nodigt meermaals per jaar internationaal gerenomeerde
  taiko-docenten uit om hun kennis en vaardigheden te delen.  De ideale
  gelegenheid om kennis te maken met andere speelstijlen en lestechnieken.
  Meer informatie over de geplande masterclasses vindt u hier.

 • Bootcamps
  Wie zich helemaal wil onderdompelen in de wereld van de taiko kan zich inschrijven voor de bootcamps.  Bootcamps worden georganiseerd tijdens schoolvakanties en nemen meerdere dagen in beslag.  Tijdens een bootcamp wordt er intensief gewerkt aan techniek en samenspel en worden complexere taiko-stukken aangeleerd.  Bootcamps worden zowel door Grete Moortgat als door internationale gastdocenten gegeven.
  Meer informatie over geplande bootcmps vindt u hier.

 • Drils
  Elk trimester wordt afgesloten met een dril.  Elk stuk dat tijdens dat trimester aan bod kwam, wordt een
  uur lang herhaald.  Opnieuw een gelegenheid om de puntjes op de i te zetten.  De data van de drils staan
  vermeld bij het overzicht van de kyoku-trainingen. 

 • Trainingswebsite
  Alle studenten die regelmatig de les bijwonen, krijgen toegang tot een aparte website met informatie
  en filmpjes over de verschillende technieken en stukken.  Op die manier kan men enerzijds een gemiste
  les enigszins compenseren en anderzijds een oefening of taiko-stuk thuis verder inoefenen. 
  De trainingswebsite vindt u hier.

 • Volledige planning
  Een overzicht van alle activiteiten vindt u hier.


 Araum Daiko's jongste talent.         

 

Studenten kunnen naar believen modules combineren.  De verschillende niveau's van de lessenreeksen dienen uiteraard in oplopende volgorde doorlopen te worden, maar de kyoku-trainingen, masterclasses en bootcamps kunnen naar eigen mogelijkheden en wensen gecombineerd worden.  Onderstaand schema geeft een overzicht van de opbouw en doorstromingsmogelijkheden van de verschillende modules :

 

 

 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat zijn de voorwaarden om taiko te kunnen leren spelen ?
Geen enkele !  Eenieder die geprikkeld wordt door de diepe klanten van de taiko kan starten en zal plezier beleven aan het taiko spelen.  
 
Moet ik noten kunnen lezen om te starten met taiko ?
Ook dat niet !  Voor het uitschrijven van een taiko-stuk zijn slechts een beperkt aantal symbolen nodig.  Deze symbolen worden aangeleerd tijdens de eerste lessen van niveau 1.  Studenten worden aangemoedigd zich vertrouwd te maken met deze notatie omdat dit het leerproces versneld, maar het is geen vereiste.  Sommige studenten hebben genoeg aan enkel hun auditief geheugen om een stuk te memoriseren.  
 
Wanneer kan ik starten met een opleiding ?
Begin september, vlak voor de start van het academijaar, wordt een introductieles gegeven waarin de basishouding en de basisslagen aangeleerd worden.  De introductieles kan enkel in Mortsel gevolgd worden.  Aansluitend kan men starten in niveau 1 op eender welke locatie.  Wanneer er veel vraag naar is, kan in januari een extra instapmoment georganiseerd worden.  
 
Wat moet ik meebrengen naar een taiko-les ? 
De academie zorgt voor de trommels, u dient enkel een paar stokken mee te brengen.  Indien u deze niet bezit, kan u deze lenen van de academie of aankopen bij de start van de lessen.  Het is aangeraden comfortabele kleding te dragen en veel drinken mee te brengen.  Wanneer u naar een les komt in de Araumi Daiko Dojo te Mortsel dient u ook een paar propere kousen mee te brengen, aangezien deze enkel betreden mag worden met kousen of met speciale tabi's.  
 
Waar worden de lessen georganiseerd ? 
Een opsomming van de verschillende locaties vindt u hier.
 
Is taiko spelen duur ? 
De prijs van een taikoles in een lessenreeks is vergelijkbaar met een groepsles in een fitness.  U dient zich echter wel te engageren voor een volledig academiejaar.  Het verschil met een groepsles is echter dat taiko zodanig leuk is, dat u geen enkele les zal willen missen.  Daarenboven is de trainingswebsite -waarmee u onbeperkt kan oefenen- geheel gratis !  
 
Hoe kan ik me inschrijven ?
Alle inschrijvingen dienen via deze pagina te gebeuren.  Let wel, een inschrijving is pas geldig als ook het lesgeld betaald is !